Sie befinden sich hier:

Direkt zu den Inhalten

Kompjuteri i mutimediji

Kompjuteri i mutimediji

Factbox

Alle Zertifikate auf einen Blick

Bečko narodno učilište (VHS Wien) nudi razne kurseve za radu sa komjuterima i mutimedijima. Naš je cilj da Vam omogućimo produbljavanje vlastitog  znanje na ovom području i da Vam olakšamo ulazak u digitalni svijet. Mi Vam pomažemo da svladate teskoće u radu sa kompjuterom, neovisno o tome da li se radi o teskoćama u poslovnom ili privatnom kontekstu i da ga efikasno koristite. Da bismo osigurali modernu i funkcionalnu nastavu, nudimo kurseve sa operativnim sistemom Windows 8 i paketom programa Office 2013.

Kompjuterski kursevi za početnike i profesionalce

Za adekvatno upoznavanje sa materijom najbolje služe kursevi za početnike bez predznanja. Na ovim kursevima svladavate kroz praktični rad osnove rada sa kompjuterom i navigiranje po internetu. Na osnovi ovdje stečenog znanja i vlastitih interesa možete iz našeg programa izabrati specijalne kurseve kao npr. program za obradu teksta (word), za tabelarne kalkulacije (excel), za baze podataka, prezentacije, program za obradu slika,  pisanje na kompjuteru, za programiranje kao i za upotrebu mobilnih uređaja.

ECDL i drugi certifikati

Na nekim područjima znanja je na Bečkom narodnom učilištu (VHS Wien) moguće pohađati i pripremne kurseve za stjecanje raznih certifikata. Na primjer ECDL (European Computer Driving Licence/Evropska informatička diploma). Već sa standardnim ECDL certifikatom imate u ruci internacionalno priznati certifikat kao dokaz za uspješno stečena znanja i kompetencije u radu sa kompjuterom (office) koje možete perfekcionirati stjecanjem certifikata za napredne (advaced).