Sie befinden sich hier:

Direkt zu den Inhalten

VHS Wien`de Sağlık Eğitimi

VHS Wien`de Sağlık Eğitimi

Weitere Infos

Sağlık maddi ve manevi olarak ve de sosyal faktörlerin belirlediği dinamik süreçlerde de hastalığın olmadığı bir durumdur. VHS’in sağlık alanındaki kurs programı katılımcıların sağlık konusundaki bilgi ve tecrübelerini geliştirmek ve güçlendirmektir.

VHS ile sağlıklı bir yaşam tarzı

Biz sağlıklı davranıs ve sağlıklı yaşam tarzı hakkında bilgilendirici, yol gösterici ve rehber  olma konularında dersler sunmaktayız.  Sizlere sağlıkla ilgili konularda kişisel kararlar vermede ve bunları uygulamada motive edecek, sizleri geliştirecek ve bu alanda yararlı olabilecek bilgileri sunmaktayız.

Rahatlık, Hareket, Beslenme

Rahatlık, Hareket ve Beslenme: Size en yakın VHS’de bu üc alanda sunumlara, grup çalıştaylarına ve kurslara katılma olanakları bulabilirsiniz. Fitnes kartlarınızla 14 farklı VHS’te kişisel yararlanma olanaklarına sahip olabilirsiniz.