Sie befinden sich hier:

Direkt zu den Inhalten

VHS Wien`de Politik Eğitim

VHS Wien`de Politik Eğitim

Factbox

  • Politik sunumları VHS Bilim proğramında  da bulabilirsiniz.

„Politika ve Toplum“ konulu kurs alanında toplumsal gelişimler, etki alanları ve politik süreçler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Politik olaylara yol açan politik soruların arka planında yer alan konular ve onların iç yüzü hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Demokraside katılım gereklidir.

Bizim çekirdek arzımız toplumda demokratik katılıma olanak sağlamak ve teşvik etmektir. Bizim için esas olan sizleri devletin yönetimi ve yapısı ve günümüzün geçerli politik sorunları hakkında bilgilendirmektir. Kurslarda „ Avusturya’nın Politik Sistemine Giriş“,  ya da Avrupa kriz politikalarının güncel  görünümü ya da göçmenler gibi benzeri konular,  demokratik düşünme , katılım imkanları ve karşılıklı saygıya dayalı birlikte yaşam gözetilerek ele alınır.